МонМэп ХХКомпани нь байгалийн шинжлэх ухааны мэргэжлийн туршлагатай инженер, техникийн ажилчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр 1992 оны 11-р сард Монгол улсын хуулийн хүрээнд Улаанбаатар хотноо анх байгуулагдан тогтмол үйлчилгээгээ тэлэн тогтвортой ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар тус компани нь 20 гаруй байгалийн шинжлэх ухаан болон мэдээллийн технологийн мэргэшсэн боловсон хүчин инженерүүдтэй ажиллаж байгаа бөгөөд ажлын ачаалалтай үедээ нэмэлт 40 хүртэл ажилчдыг гэрээт байдлаар ажиллуулдаг.

 

Дэлгэрэнгүй