Манай байгууллага нь ESRI – ийн хэрэглэгч нартаа дэмжлэг үзүүлэх, үйлчилгээний чанараа дээшлүүлэх зорилгоор худалдан авсан бүтээгдэхүүний “maintenance” төлбөрөө хийлгүй удсан хэрэглэгчдэд хөнгөлөлттэй үнээр maintenance хийх, ArcGIS програмын шинээр гарсан хувилбаруудыг ашиглах боломжийг нээж өгч байна. Хэрэглэгч байгууллага нь 18-аас дээш сарын хугацаанд maintenance төлбөр төлөөгүй бол тус хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой юм.

Хүсэлтийг манай байгууллагын This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. хаягаар илгээнэ үү.