All news

Our experiences

Ажлын туршлага

ESRI Products

Манай байгууллага нь 2004 оноос хойш АНУ-ын Газарзүйн мэдээллийн системийн хөгжүүлэгч болох Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) байгууллагын Монгол улс дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газраар ажиллаж байгаа ба тус байгууллагын бүтээгдэхүүний танилцуулга, борлуулалт, суулгалт, туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байна.

Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 100 гаруй төрийн болон хувийн байгууллагууд ArcGIS бүтээгдэхүүний хэрэглэгч болоод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ба манай зүгээс эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. Цаашид Монгол улсын орон зайн өгөгдлийн санг олон улсын жишигт хүрэхүйц болгон хөгжүүлэх ажилд өөрсдийн хувь нэмэрээ оруулахаар хэрэглэгч байгууллагууддаа үзүүлдэг үйлчилгээний чанараа сайжруулан ажиллаж байна.

ArcGIS for Telecommunications

ArcGIS for Transportation Analytics

ArcGIS for Water Utilities

ArcGIS for Windows Mobile

ArcGIS GeoEvent Extension for Server

ArcGIS Geostatistical Analyst

ArcGIS Image Extension for Server

ArcGIS Network Analyst

ArcGIS Online

ArcGIS Pro

ArcGIS Publisher

ArcGIS Runtime SDKs

ArcGIS Schematics

ArcGIS Spatial Analyst

ArcGIS Tracking Analyst

ArcGIS Web Application Templates

ArcGIS Workflow Manager

ArcPad

ArcReader

Business Analyst

Business Analyst Desktop

Business Analyst Online (BAO)

Business Analyst Server

CityEngine

Collector for ArcGIS

Community Analyst

Community Maps Program

Content

Data Appliance for ArcGIS

Districting for ArcGIS

Esri Defense Mapping

Esri Demographics

Esri Geoportal Server

Esri Maps for IBM Cognos

Esri Maps for MicroStrategy

Esri Maps for Office

Esri Maps for Salesforce

Esri Maps for SharePoint

Esri Redistricting

Esri Reports

Esri Roads and Highways

Esri S-57 Viewer

Explorer for ArcGIS

GeoCollector

GeoPlanner for ArcGIS

Living Atlas of the World

Navigator for ArcGIS

Open Data

Operations Dashboard for ArcGIS

Portal for ArcGIS

Story Maps

StreetMap Premium for ArcGIS

Tapestry Segmentation

Web AppBuilder for ArcGIS

WMC Client for ArcGIS

ESRI Maintenance-ийн төлбөрийн хөнгөлөлт

Манай байгууллага нь ESRI – ийн хэрэглэгч нартаа дэмжлэг үзүүлэх, үйлчилгээний чанараа дээшлүүлэх зорилгоор худалдан авсан бүтээгдэхүүний “maintenance” төлбөрөө хийлгүй удсан хэрэглэгчдэд хөнгөлөлттэй үнээр maintenance хийх, ArcGIS програмын шинээр гарсан хувилбаруудыг ашиглах боломжийг нээж өгч байна. Хэрэглэгч байгууллага нь 18-аас дээш сарын хугацаанд maintenance төлбөр төлөөгүй бол тус хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой юм.

Хүсэлтийг манай байгууллагын This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. хаягаар илгээнэ үү.