Баяндун сум – Газар нутгийн нэр


ТАНИЛЦУУЛГА


БАЙРШИЛ


ТҮҮХЭН ЗУРАГ


СУМЫН ТӨВИЙН ЗУРАГ


ГАЗАР НУТГИЙН НЭР


ГАЗАРЗҮЙ


ДРОНЫ ЗУРАГ


3D ЗУРАГ


КАДАСТРЫН ЗУРАГ


 

 

 

 

 


Баяндун сумын хуучин зураг /хуучин монгол-с кирилл рүү/ захын цэгүүд өндөрийн тоот

 1. Бэрхийн хилийн овоо 1242,4
 2. Хурцын Гэрэлт цамхагтай уул 1271,3
 3. Мангад Гэрэлт цамхагтай уул 1153,4
 4. Түргэний Гэрэлт цамхаг 1041,4
 5. Тосогтойн гэрэлт цамхаг 1233,6
 6. Дөчийн гэрэлт цамхаг 1175,5
 7. Хорин Нарстын Гэрэлт цамхаг 1077,7
 8. Тоосог уул \Хөндлөн уул\ 1097,7
 9. Салаа Эхэн ухаа 998,7
 10. Буурын өндөр 957
 11. Хулхи толгой 1062,9
 12. Хар Тогоо уул 1007,6
 13. Өвгөд уул 940,6
 14. Зүүн Хөх чулуу 945,5
 15. Цувраагийн Модон өндөр 956,5
 16. Норовлин уул 922,5
 17. Чулуут уул 954,9
 18. Хөгнө уул 1131,7
 19. Хүйтэн булаг
 20. Бүдүүний овоо
 21. Бэрхийн Цагаан овоо 1015,1
 22. Яргайн булаг
 23. Чулуутын овоо 874,3
 24. Их Бүрхээр уул 962,4
 25. Эрдэнэ толгой 976,6
 26. Тайж уул 1152,4
 27. Бүрэн Хан уул 1347,8
 28. Барчин уул 1147
 29. Улзын Цагаан хошуу
 30. Аахан уул 1109
 31. Цагаан Чулуут уул
 32. Нэмнэ уул 1261,4

Газрын зургийн газар усны нэр

 1. Хурц уул
 2. Бэрхийн ам
 3. Халиуны ам
 4. Халиуны гол
 5. Шаргатайн ам
 6. Дуут уул 1194
 7. Шинэстэй уул 1214
 8. Халиун уул 1278,2
 9. Нэмнэ уул 1261,4
 10. Хавчиранга уул 1231
 11. Хавчирангийн гол
 12. Дамжлагын хяр
 13. Дацан уул
 14. Бараатын булаг
 15. Зүүн Хайчийн гол
 16. Хайчийн хяр
 17. Баруун Хайчийн гол
 18. Сүүл толгой
 19. Их Бараат толгой 985,4
 20. Хайчийн тойром
 21. Зүрх толгой 922,3
 22. Аахан уул 1109
 23. Шуумай нуур \ давстай
 24. Хорин Нарстын Гэрэлт цамхаг 1077,7
 25. Хөндлөн уул 1089,1
 26. Хөндлөн гол
 27. Дөчийн Гэрэлт цамхаг 1175,5
 28. Цант уул 1110,7
 29. Чулуутын хяр
 30. Хуурай хөндий
 31. Зүүн Битүүгийн хоолой
 32. Битүү уул 1116,7
 33. Баруун битүүгийн хоолой
 34. Токостойн Гэрэлт цамхаг 1233,6
 35. Их Өлзийт толгой 1022,0
 36. Уртын ухаа
 37. Зүүн Түргэн гол
 38. Түргэний Гэрэлт цамхаг 1041,4
 39. Лүнгийн толгод
 40. Лүн уул 1218
 41. Лүнгийн рашаан
 42. Дөч гол
 43. Дэлбэрэхэйн булаг
 44. Зүүн Балт уул 1198,4
 45. Хурам Хан уул 1165,6
 46. Зүүн Бор өндөр 1056,9
 47. Баруун Бор өндөр
 48. Лүнгий хяр
 49. Баруун Балт
 50. Баруун Балт уул 1172,7
 51. Зүүн Балт
 52. Хул толгой 1083,3
 53. Домбо уул 1173,8
 54. Таван толгод
 55. Дэврээ ухаа
 56. Дэврээ толгой 1022,6
 57. Овоот толгой 1112,3
 58. Холбоо толгой
 59. Хайлааст уул 1149,9
 60. Мангад Гэрэлт цамхагтай уул 1153,4
 61. Овоо 1108,3
 62. Зүүн Шивэр
 63. Таван толгойн хөндий
 64. Адуун Чулуут ухаа
 65. Холбоо толгой
 66. Олон Овоот толгой
 67. Норовлин толгой
 68. Норовлингийн булаг
 69. Норовлингийн хоолой
 70. Бошго уул 1102,7
 71. Цахиурт толгой 982,4
 72. Олон Эхэт булаг
 73. Түргэн гол
 74. Бүргэд уул 1061,3
 75. Азарга толгой
 76. Азаргын ам
 77. Цэцэгт уул
 78. Цэцэгтийн ам
 79. Хүрэн хоолой
 80. Зүүн Шивэр булаг
 81. Дунд шивэр
 82. Усан шивэр
 83. Хөндлөн уул
 84. Хөндлөн булаг
 85. Шивэртийн тал
 86. Хурцын Гэрэлт цамхагтай уул 1271,3 \Жимгэр уул
 87. Хүүхэд Их толгой 969,7
 88. Хүүхэд Бага толгой
 89. Холбоо тойром
 90. Ар булаг
 91. Дагшаа булаг
 92. Дагшаа гол
 93. Халчираа Өндөр уул 1199,0
 94. Хүйтэний хоолой
 95. Хүйтэний булаг
 96. Хүйтэн толгой
 97. Жараастын хоолой
 98. Бэрх толгой
 99. Баян гол
 100. Бэрхийн булаг
 101. Сүүл толгой 1058,
 102. Арван нарст
 103. Бага Өвөлжөөт уул 1095,1
 104. Их Өвөлжөөт уул
 105. Улаан хад
 106. Цагаан Чулуут толгой
 107. Халчираа Өндөрийн ам
 108. Ханан уул 1131,7
 109. Хайлаастын хошуу
 110. Шилүүст уул 1283
 111. Баян Цагаан уул 1085,0
 112. Хавчиг толгой
 113. Шар толгой
 114. Цагаан Чулуутын хоолой \ дээд \ алтны уурхай
 115. Зэрлэгт уул 1099
 116. Баян Дун уул 1297,3
 117. Нарст уул
 118. Чулуут уул
 119. Уст Өндөр толгой
 120. Ханан булаг
 121. Ухаа Шар уул \зуслан
 122. Дун уул
 123. Тавхай булаг
 124. Гүн Өндөр булаг
 125. Өндөр Булагийн хөндий
 126. Цагаан Чулуутын хоолой \ доод \алтны уурхай
 127. Худалчийн тал
 128. Эмтийн рашаан
 129. Тас уул 925\
 130. Туулай толгой 955,9
 131. Туулайт гол
 132. Жараастайн бүрд
 133. Бүсийн хойд толгой 895,6
 134. Шовх
 135. Цогт толгой 861,4
 136. Түргэний Цагаан нуур
 137. Улз гол
 138. Манхан толгой 1011,6
 139. Манханы булаг
 140. Бага Цагаан нуур
 141. Бүсийн Хойд толгой
 142. Манханы толгод
 143. Өргөн хөндий
 144. Бүүргэн толгой 880,9
 145. Тээгэй Дээд булан
 146. Элгэн толгой 876,4
 147. Хоёр Нарст толгой 978,5
 148. Тариат уул 1051,2
 149. Бүс уул 1048,8
 150. Түргэн баг\1-р баг
 151. Тээгэй Доод булан 901,5
 152. Салхитын Зүүн худаг
 153. Салхитын Баруун худаг
 154. Бүсийн Баруун худаг
 155. Салхитын Адаг худаг
 156. Шуумайн хөндий
 157. Галт нуур \ давстай
 158. Дорж толгой
 159. Нарст уул 1116
 160. Балбар уул 1171,5
 161. Үлсийн шил
 162. Зүүн Өлийн даваа
 163. Дунд Өлийн даваа
 164. Баруун Өлийн даваа
 165. Согоот уул 1228,3
 166. Онхоодойн Эхний өндөр
 167. Баяндун \ сумын төв
 168. Хуст уул 1135,9
 169. Бунхант толгой 961,6
 170. Өргөний хоолой
 171. Зүүн Нарны Адагийн хоолой
 172. Адуун чулуу
 173. Улзын Цагаан хошуу 920,7
 174. Нарст толгой 948,9
 175. Хөтөл нуур
 176. Шар нуур
 177. Сонгоолын даваа
 178. Баруун билүүт
 179. Сонгоол уул 1076
 180. Дамжлагын толгод
 181. Чагт уул 1042,3
 182. Хуурай хөндий
 183. Хадат уул 1047,1
 184. Зүүн Билүүт уул 1030,2
 185. Бяруут толгой
 186. Гүн толгой
 187. Онхоодойн өндөр 1098,8
 188. Онхоодойн нуур
 189. Оорцог уул
 190. Баян Хан уул 1072,2
 191. Унага уул 1079,7
 192. Бага уул 1162,8
 193. Өвөр Билүүт уул 1096,1
 194. Нарийн уул 1060,1
 195. Уртын гол
 196. Жимст уул 1161,5
 197. Голын Өндөр уул 1082,7
 198. Харганатын хоолой
 199. Цувраа толгод
 200. Шовх уул 1098
 201. Их гозгор
 202. Талын толгой 998
 203. Хүрхрээ гол
 204. Аят уул 1065,3
 205. Барчин уул
 206. Замт уул 1136,1
 207. Дэлгэрэх уул 1066
 208. Сант уул 1070,9
 209. Их Газар уул 1286,1
 210. Сүүж уул 1152,7
 211. Сэрүүн уул 1183,2
 212. Сэрүүний урт шил
 213. Булагт уул 1160,7
 214. Шар уул 1167,3
 215. Харганатын даваа
 216. Уртын урт шил
 217. Жалшатын ам
 218. Майхант өндөр 1127,8
 219. Хөшигийн булаг
 220. Бага Шавар булаг
 221. Хөшиг уул 1259,7
 222. Зүрхний булаг
 223. Модот уул 1274,6
 224. Тэмээн Чулуут
 225. Цант уул 1237,5
 226. Өвөр Хавцалын хоолой
 227. Холбоо нуур
 228. Хавцалын худаг
 229. Хонхор нуур
 230. Бурхант уул 1162
 231. Бага газар
 232. Бор Хоньт уул 1226,7
 233. Үзүүр уул 1128,8
 234. Тэмээт уул 1123
 235. Бурхант уул 1229,6
 236. Хадат толгой
 237. Хар Ямаатын хоолой
 238. Хар Ямаатын булаг
 239. Ногоон толгой
 240. Цаст толгой
 241. Бүрх толгой 1106
 242. Бор толгой
 243. Майхан толгой
 244. Ханан хад
 245. Тайжийн булаг
 246. Өгөөмөр уул 1103
 247. Үхэртийн даваа
 248. Тайж уул 1152,4
 249. Бумбат нуур \ давст
 250. Хөтөл нуур \ давст
 251. Шандан тойром \ давст
 252. Булагт нуур \ давст
 253. Шанд Овоот толгой 1002,1
 254. Усан толгой
 255. Эрдэнэ Толгойн нуур
 256. Эрдэнэ Толгойн худаг
 257. Хөх толгой
 258. Улаан толгой
 259. Модот уул
 260. Хужир толгой
 261. Их булгийн хоолой
 262. Хүрэн толгой 950,6
 263. Бэлчир толгой 927,9
 264. Хөх Өндөрийн худаг
 265. Хөх Өндөрийн хоолой
 266. Жаргалант уул
 267. Хөх Өндөрийн хяр
 268. Хар Тогоо уул 1007,6
 269. Дунд булаг
 270. Цагаан булаг
 271. Гөлөг уул 1058,8
 272. Сумтын хоолой
 273. Ухаагчин уул 1051,6
 274. Ухаагчийн хоолой
 275. Ухаагчийн толгод
 276. Дунд Жаргалантын хоолой
 277. Ноён толгой 975,8
 278. Жаргалантын Баруун хоолой
 279. Билүүтийн толгод
 280. Өвөлжөөт хяр
 281. Өвгөдийн Цагаан нуур \давст
 282. Өвгөдийн Хар нуур \давст
 283. Өвгөд уул 940,6
 284. Өвөлжөөт уул 924,7
 285. Цагаан чулуут 840,6
 286. Хавтгай толгой 855,2
 287. Хайрхан уул 1009,9
 288. Шивэр
 289. Хайрханы Цагаан нуур
 290. Донгой
 291. Бургастын хөндий
 292. Баян Ганга уул 1030,7
 293. Намсрай толгой
 294. Хадан хошуу
 295. Зүүн Сүүжийн хоолой
 296. Жимгэрийн хоолой
 297. Жимгэр уул 1031,7
 298. Тармаг уул 1179
 299. Зүүн Хөх чулуу 945,5
 300. Угтам уул 1024,8
 301. Догийн Өндөр уул 908,5
 302. Чихэн Чулуут уул 1007,4
 303. Гурван Гангат уул 1045,3
 304. Цагаан Овоот уул 1236,4
 305. Угтамын хийдийн туурь
 306. Уньт толгой 1014,4
 307. Могойтын хоолой
 308. Заамт толгой 937,3
 309. Цувраагийн Модон өндөр 956,5
 310. Хайрхан баг \ 2-р баг
 311. Хатан хошуу
 312. Хатан Хошууны худаг
 313. Баруун Сүүжийн хоолой
 314. Чих толгой
 315. Баруун Сүүжийн булаг
 316. Сүүж Өндөр уул 965,8
 317. Хөх Чулуут уул 1204,1
 318. Баруун Хөх чулуут \ Дөш уул
 319. Шивээтийн хоолой
 320. Могойт булаг
 321. Хараат Өндөр 930,3
 322. Хэсгийн тойром
 323. Хуучир уул 1102,8
 324. Майхан Холбоо уул 1057,9
 325. Бяруутын даваа
 326. Баруун Бяруутын ам
 327. Зүүн Бяруутын ам
 328. Чавганцын нуур\ давст
 329. Зөөрит уул 1077,6
 330. Зөөритийн хөндий
 331. Зөөритийн гол
 332. Эрдэнэ толгой
 333. Наймган Холбоо толгой 960,2
 334. Наймган булаг
 335. Баруун Наймган булаг
 336. Цагаан нуур\ давст
 337. Баян нуур\ давст
 338. Голын Цагаан хөндий
 339. Адуун Чулуут толгой
 340. Сүүл толгой 886,4
 341. Бундын толгод
 342. Бунд толгой 916,9
 343. Шар Хад толгой 961,4
 344. Булагтын булаг
 345. Булагтын нуур
 346. Яргайн баг \ 3-р баг\
 347. Улаан нуур \ давст
 348. Улаан толгой
 349. Улаан булан
 350. Яргайт цав
 351. Яргайт толгой
 352. Бух толгой 1000
 353. Адуун чулуу
 354. Гурван бяруут
 355. Голын Цагаан овоо
 356. Чулуут толгой 920,4
 357. Үхэр Чулууны толгод
 358. Ар булагийн өндөрүүд
 359. Цувраа толгой 978,7
 360. Цувраа ам
 361. Хүрэн толгой 905,7
 362. Билүүт уул 1027,2
 363. Талын толгой
 364. Шар уул 1126,6
 365. Ганц Модот толгой 1070,3
 366. Хөгнө уул\ Улиангар\ 1131,7
 367. Яргайт уул 1149,5
 368. Яргайт уул 1112,1
 369. Булагтын даваа
 370. Яргайтын даваа
 371. Бэрх уул 1085,3
 372. Бэрхийн Цагаан овоо 1015,1
 373. Бүдүүний овоо
 374. Бүдүүний Доод булаг
 375. Бүдүүний Дээд булаг
 376. Бүдүүний Дунд булаг
 377. Цахилдагийн ам
 378. Яргайтын булаг
 379. Үзүүр толгой 952,4
 380. Чулуут овоо 874,3
 381. Чингэсийн хэрэм
 382. Их Бүрхээр уул 962,4