Сургалт

“ГЕО-БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГСЛҮҮД АШИГЛАН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ”

Сургалтанд ашиглах материалыг энд дарж татаж авна уу.

Winrar-г энд дарж татаж авна уу.